LOADING CLOSE

contaminació

Europa cap l’Economia Circular

Robert
Schuman, fa ja 69 anys va dir que “Europa no es farà d’una vegada ni en una
obra de conjunt: es farà gràcies a realitzacions concretes, que creïn en primer
lloc una solidaritat de fet”, Europa se segueix fent cada dia, …