El programa de les Nacions Unides per el Medi Ambient (PNUMA) i el Centre Comú d’investigació (CCI) de la Comissió Europea han llançat aquesta setmana l’Aliança Mundial per a la Qualitat de l’Aigua (WWQA) en “Ispra”, Itàlia. L’Aliança proporcionarà als governs i altres parts interessades avaluacions, escenaris i solucions i serveis rellevants basats en evidència sobre termes de qualitat de l’aigua. S’estima que el 80% de les aigües residuals s’alliberen directament en cossos d’aigua sense tractament.

Amb la creixent preocupació per l’empitjorament de la crisi mundial de l’aigua dolça, les agències de l’ONU, les institucions de recerca i les agències espacials van llançar aquesta setmana l’Aliança Mundial de la Qualitat de l’Aigua, que reuneix una àmplia gamma d’experiència en els camps de la ciència de la qualitat de l’aigua, la innovació tecnològica, governança i diplomàcia per buscar solucions.

Segons nota de premsa, l’Aliança comprendrà més de 50 organitzacions; els diversos antecedents dels socis asseguren que el treball de l’Aliança serà útil per a un ampli espectre de parts interessades.

A la tercera Assemblea del Medi Ambient de l’ONU, els països van adoptar una resolució integral per abordar la contaminació de l’aigua per protegir i restaurar els ecosistemes relacionats amb l’aigua. Entre coses, la resolució exigeix una recollida de dades millor, control i seguiment de l’aigua i tecnologies per a reciclar i reutilitzar les aigües residuals.

L’aigua neta és essencial tant per la natura com per a les persones. No obstant això, les aigües superficials i subterrànies estan subjectes a enormes pressions: les estimacions indiquen que fins a un terç de tots els rius en el països en desenvolupament ja es poden veure afectats per una contaminació severa i uns alts nivells de salinitat.

Segons declaracions de Giovanni de Santi, director del Centre Comú d’investigació (Joint Research Centre) per a Recursos Sostenibles, “l’aigua és on experimentem de la manera més directa l’impacte del canvi climàtic en la nostra forma de vida. L’Acord Verd Europeu té com a objectiu garantir un futur segur per a les generacions futures. No hi ha dubte que ha de posar el desafiament mundial de l’aigua al centre del nostre treball. Per tant, és un honor actuar com un pont que facilita la col·laboració entre disciplines científiques i escurça la distància entre el coneixement científic i l’acció política.

Segons s’estima que el 80% de les aigües residuals s’alliberen directament en cossos d’aigua sense tractament. La mala qualitat dels cossos d’aigua superficials en llacs i rius, les principals fonts d’aigua potable per a milions de persones a tot el món, condueix a malalties diarreiques, que es troben entre les principals causes de mort i malaltia a tot el món. En el món en desenvolupament,, la contaminació aigües amunt pot provocar reduccions de fins a 30-40 per cent en el creixement anual del PIB aigües avall.

L’Aliança proporcionarà una avaluació bàsica de la qualitat de l’aigua global i per això es basarà en una visió general contínua de la qualitat de l’aigua global i  els seus impulsors. En segon lloc, l’Aliança també desenfoluparà productes basats en l’evidència per informar una millor gestió global,regional i local de l’aigua.El seu objectiu és treballar amb socis en el terreny, facilitant un enfocament de “baix a dalt” per co-dissenyar i desenvolupar productes per a un ús  i operativitat a mitjà i llarg termini.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code