Embatex Iberia

Embatex - Consuprint

L’empresa Embatex i Consuprint van signar un acord de fusió de les dues empreses que va donar com a resultat Embatex Iberia. LA finalitat oferir un servei integral en el sector dels cartutxos de tinta i tòners reciclats

Clúster d’eficiència energètica

l’Associació C2EB és un grup d’empreses que tenen com objectiu comú col·laborar i aportar solucions a les empreses de serveis, indústria i administració pública per a la reducció de la despesa energètica i l’augment de l’eficiència dels seus equips, processos i instal·lacions.

Aperam

Aperam

Aperam és una empresa especialitzada en la transformació i comercialització de productes plans d’acer inoxidable (bobines i xapa)

Brillanet

Brillanet Services

Empresa de neteja. Ofereix serveis professionals que s’adapten de manera individual a les necessitats dels seus clients.

Arqteria

Arqteria

Estudi d’arquitectura i sostenibilitat que ofereix serveis per la gestió integral de projectes, manteniment d’edificis, coordinació de seguretat i salut, estalvi i millora energètica i gestió de costos

Calbet

Electrodomèstics Calbet

Calbet Electrodomèstics és una cadena de botigues d’electrodomèstics, electrònica, informàtica i telefonia mòbil, que actualment té més de 40 establiments repartits per les provincies de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i les Illes Balears

Cerc Ingenieria

Cerc Ingeniería

Cerc ofereix serveis d’outsourcing per tercers en l’àmbit del disseny de productes electrònics. Tenen producte propi, a mida. A més ofereix servei de consultoria en enginyeria electrònica.