Embatex Iberia

Embatex - Consuprint

L’empresa Embatex i Consuprint van signar un acord de fusió de les dues empreses que va donar com a resultat Embatex Iberia. LA finalitat oferir un servei integral en el sector dels cartutxos de tinta i tòners reciclats

Web:

Telèfon:

E-mail:

Població:

Adreça: