ESPANYA ACTUALIZA EL PLA NACIONAL D’APLICACIÓ DEL CONVENI D’ESTOCOLM I DEL REGLAMENT SOBRE COP

El consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la transició Ecològica, ha acordat l’actualització de el Pla Nacional d’aplicació del Conveni d’Estocolm i de el Reglament (CE)850/2004 sobre contaminants orgànics persistents (COP). Els COP són substàncies químiques que apleguen al mateix temps quatre característiques: són altament tòxics, molt persistents, bioacumulables i , a […]