Segons els últims estudis realitzats per diverses fonts, prop del 80 per cent del plàstic en els oceans procedeix de les escombraries terrestres, gran part de la qual acaba en el mar per un dels deu rius més importants del món. Així mateix, un 60 per cent dels plàstics oceànics apunten a cinc països del sud-est asiàtic. Col·laboració i innovació com a part de les solucions per acabar amb els residus plàstics en el mediambient.

És aqui on hem de començar, però és un problema complex. En molts d’aquests mercats emergents, el progrés econòmic ha estat significatiu en les últimes dècades. Les indústries han crescut. Les poblacions de classe mitjana han augmentat. Les societats s’han integrat en l’economia global, va dir durant el debat April Crow, vicepresidenta en Circulate Capital. “Però malgrat aquestes millores, les inversions en infraestructures relacionada amb els residus no han seguit el mateix ritme de creixement i progrés econòmic. I això està provocant que tones i tones de residus plàstics es filtrin a les nostres vies fluvials i, en última instància, a l’oceà”, va afegir.

El debat sobre els residus plàstics, moderat per la directora de la Fundació per a la Economía Circular, Anabel Rodríguez, va comptar amb la participació de Martin Kayser, vicepresident de Product Safety en BASF; Gary Crawfor, vicepresident d’Afers Internacionals a Veolia; Stefan Strathmann, director d’International Packaging Technology Laundry & Home Care en Henkel; i April Crown, vicepresidenta en Circulate Capital.

Els residus plàstics no gestionats són un problema complex la solució no és única. Cal adoptar una estratègia global i integrada que desplegui múltiples solucions treballant en combinació al llarg del temps.

En aquest sentit, es va presentar el treball de Alliance to End Plastic Waste, la iniciativa més gran que abasta tota la cadena de valor del plàstic que té per objectiu posar fi als residus plàstics en el medi ambient, i sota la qual s’agrupen més de 40 entitats.

L’Aliança proporciona un marc de col·laboració entre totes aquelles entitats, tant del sector públic com privat, i administracions compromeses en la lluita contra els residus plàstics que acaben tirats i/o dispersats en el medi ambient, va dir Gary Crawford. “En reunir a tots els agents de la cadena de valor dels plàstics, l’Aliança pot capitalitzar l’experiència tècnica i d’enginyeria de cada sector, els nostres recursos col·lectius i l’abast global, i la visió d’aquells que operen a les regions on el desafiament és gran. Des prevenir la generació de residus, fins a recuperar, reutilitzar i reciclar plàstics després del seu ús, l’Aliança posseeix una estratègia integral que tindrà un impacte real on més es necessiti”, ha afegit.

“les empreses representades en l’Aliança uneixen experiència en l’àmbit de l’enginyeria, ciència, disseny de materials, optimització de recursos i gestió de residus”, va assenyalar Martin Keyser la empresa és una de les que formen part de l’Aliança.

Keyser va explicar els 4 eixos en què es basa l’estratègia de l’Aliança per abordar aquest desafiament:

  1. Desenvolupament d’infraestructures per recollir i gestionar residus plàstics i augmentar el seu reciclatge;
  2. Innovació per avançar i escalar noves tecnologies que facilitin el reciclatge i la recuperació de plàstics i creuen més valor a partir dels plàstics un cop que s’hagin utilitzat;
  3. Educació i compromís per part d’administracions (en tots els àmbits, comunitari, nacional, regional i local), empreses i comunitats per impulsar i escometre actuacions; i,
  4. Neteja d’aquelles àrees on es concentren residus plàstics que ja estan en el medi ambient, en particular, aquelles que constitueixen les principals vies de dispersió de residus, com els rius.

Per la seva banda, Stephan Strathmann, va incidir a més de la importància en la col·laboració entre tots els agents que participen en la dacena de valor dels plàstics, en la innovació. “La reciclabilitat dels residus plàstics és fonamental per aconseguir una economia circular pel que fa a quest material”, va assenyalar Strathmann. Hi a projectes de R+D+I pel que fa a millorar la reciclabilitat, i s’han fet avenços significatius com en el reciclatge de polipropilè de color, però cal seguir treballant en aquesta qüestió”, ha afegit.

Durant el debat es va posar de manifest també que les infraestructures constitueixen un punt crític en la solució, especialment, en països en desenvolupament. Les empreses que formen part de l’Aliança han destinat fons per el desenvolupament de projectes relatius als 4 eixos de la seva estratègia.

Així mateix, en el debat es va subratllar la manca de mercats per a les matèries primeres reciclades, un altre àrea en què cal treballar.

El debat “New Global Alliance Commits to End Plastic Waste in the Environment”, va tenir lloc en el marc del Congrés ISWA 2019 que va tenir lloc a Bilbao (7 al 9 d’octubre) i en el qual han partcipat 1.500 experts de 80 països procedents dels cinc continents. Els grans temes del Congrés van se ciutats sostenibles, tecnologia en gestió de residus, innovació digital, canvi climàtic, innovació social i brossa marina. ISWA2019 també va analitzar les últimes tendències i tecnologies en gestió de residus i sostenibilitat ambiental politiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code