Publicada la convocatòria de subvencions pel tractament de residus industrials

S’ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, en règim de concurrència competitiva. La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits […]