ECONOMIA CIRCULAR: ÉS HORA D’INVOLUCRAR ALS CONSUMIDORS

Fins ara, les accions per estimular el desenvolupament d’una economia circular a Europa s’han centrat en la producció, encoratjant a les indústries a establir models de negocis circulars i brindant al mercat solucions que compleixin amb aquest enfocament. Avui en dia, es donen les condicions per involucrar els consumidors en aquest procés i permetre’ls prendre […]

Europa cap l’Economia Circular

Robert Schuman, fa ja 69 anys va dir que “Europa no es farà d’una vegada ni en una obra de conjunt: es farà gràcies a realitzacions concretes, que creïn en primer lloc una solidaritat de fet“, Europa se segueix fent cada dia, i d’aquestes accions concretes depèn el seu futur. Igual que la Unió Europea […]

¿Qué es la construcción sostenible?

La Construcción Sostenible se puede definir como aquella que, teniendo especial respeto y compromiso con el medio ambiente, implica el uso eficiente de la energía y del agua, los recursos y materiales no perjudiciales para el medioambiente, resulta más saludable y se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales. Esto conlleva un cambio en […]