Resum de la situació dels ajuts i incentius a la Transició Energètica

PROGRAMALÍNIESM€BENEFICIARISENTITAT GESTORADATA ESTIMADA CONVOCATÒRIA
PLA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (PREE)Millores d’eficiència energètica en l’envolupant, climatització, ACS i enllumenat43,8Particulars, empreses, administracionsICAENFinalitzada l’admissió de noves sol·licituts el 31 de juliol de 2021. En tràmit
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIAMillora de la tecnologia en equips i procesos industrials i implantació de sistemes de gestió energètica83IndústriesICAENVigent fins 30 juny de 2023
MOVES 2Adquisició vehicle elèctric o motocicleta elèctrica, vehicles pesants de gas natural, GLP i híbrids gasolina – gas, infraestructura de recàrrega, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, implantació de mesures de mobilitat sostenible a la feina.21Particulars, empreses, administracionsICAENFinalitzat el 16 de setembre de 2021.
PROGRAMA MOVES PROJECTES SINGULARS IIProjectes singulars i projectes relatius a desenvolupaments experimentals i innovadors20Empreses, universitats, centres de recerca, agrupacions empresarials, sector públic institucionalIDAEPublicades les bases reguladores. Previsió convocatòria setembre-octubre 2021
MOVES 3Adquisició vehicle elèctric o motocicleta elèctrica, infraestructura de recàrrega65,6Particulars, empreses, administracionsICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu la convocatòria 2a quinzena setembre 2021

 

PROGRAMALÍNIESACTUACIONSM€BENEFICIARISENTITAT GESTORADATA ESTIMADA CONVOCATÒRIA
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESAutoconsum renovable elèctric en sector serveis, incloent l’emmagatzematge energèticAutoconsum sector serveis18,946Empreses sector serveisICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESAutoconsum renovable elèctric en sector serveis, incloent l’emmagatzematge energèticEmmagatzematge sector serveis3,789Empreses sector serveisICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESAutoconsum renovable elèctric en altres sector productius, incloent l’emmagatzematge energèticAutoconsum sector industrial i agropecuari26,208Empreses sector industrial i agropecuariICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESAutoconsum renovable elèctric en altres sector productius, incloent l’emmagatzematge energèticEmmagatzematge sector industrial i agropecuari4,887Empreses sector industrial i agropecuariICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESEmmagatzematge d’energia en instal.lacions d’autoconsum existentsIndustrial, serveis i agropecuari9,047Empreses sector industrial, serveis i agropecuariICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESAutoconsum renovable elèctric, incloent l’emmagatzematge energèticAutoconsum32,57Sector residencial, administracions públiques i tercer sectorICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESAutoconsum renovable elèctric, incloent l’emmagatzematge energèticEmmagatzematge2,442Sector residencial, administracions públiques i tercer sectorICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESEmmagatzematge en instal.lacions d’autoconsum existentsEmmagatzematge0,814Sector residencial, administracions públiques i tercer sectorICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021
DESPLEGAMENT I INTEGRACIÓ D’ENERGIES RENOVABLESRenovables tèrmiques: climatizació i ACS renovable en llarsTèrmica ACS16,285Sector residencialICAENPublicades les bases reguladores. Es preveu publicació de la convocatòria la 2a quinzena octubre 2021

 

PROGRAMALÍNIESM€BENEFICIARISENTITAT GESTORADATA ESTIMADA CONVOCATÒRIA
PLA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES I REGENERACIÓ URBANA PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTSPREE 5000. Ajuts per actuacions d’eficiència energètica en edificis complets o parts (construcció abans de 2007): a) Edificis d’habitatge unifamiliar b) Edificis residencials col.lectius c) Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).5,782Particulars, comunitats de propietaris, empreses, empreses de serveis energètics, administracions localsICAENPublicades les bases reguladores. Convocatòria prevista per novembre 2021. Data límit de presentació de projectes: 31 de desembre de 2023.
PLA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES I REGENERACIÓ URBANA PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTSDUS 5000 Iniciatives publiques de desenvolupament local sostenible. 85% de subvenció en millora de l’eficiència energètica, autoconsum, renovables tèrmiques i mobilitat sostenible8,677Entitats locals i supralocals. CCAA uniprovincialsIDAEPublicades les bases reguladores. Convocatòria prevista per octubre – novembre 2021
PLA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES I REGENERACIÓ URBANA PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTSProjectes singularsA definirA definirIDAEOctubre – novembre 2021