Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Ajuts per a projectes en forma de nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d’Economia Circular en l’àmbit dels residus.

Des de les 09:00 hores del dia 22 d’abril de 2021 fins a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2021

Podran ser beneficiaris les empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Més informació:
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Nuclis-de-recerca-industrial-i-desenvolupament-experimental-en-projectes-dEconomia-Circular-especificament-en-lambit-dels-residus?utm_source=AI&utm_medium=282-ajuts2&utm_campaign=acc10informa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin