Next Generation EU – Ajuts a renovables en autoconsum i emmagatzematge, i tèrmiques sector residencial

Tipus: Ajut
Estat: En termini
Data de finalització: 31/12/2023
A qui s’adreça: Empreses

 

Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris

 • Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:
  • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:
  • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015.
  • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
  • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Comunitats de propietaris.
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Quantia

La dotació total per Catalunya és de 114.988.848 €.

Termini

Oberta la convocatòria i fins al 31 de desembre de 2023.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Tramitació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T’agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l’Oficina Next Generation EU d’ACCIÓ.

 

Referència legalDOGC núm. 8562 del 14-12-2021