LES EMISSIONS DEL SECTOR TURÍSTIC CORRESPONENTS AL TRANSPORT REPRESENTARAN AL VOLTAN DEL 5% PER 2030

Les emissions de el sector turístic corresponents al transport representaran el 5,3% del total de les emissions de CO2 antropogèniques per 2030, un percentatge superior a el del 5% calculat en 2016, segons mostra un nou informe pioner elaborat per l’Organització Mundial del Turisme(OMT) i el Fòrum internacional de Transport (ITF per la seva sigla en anglès). Al mateix temps, atès que el nombre de turistes segueix augmentant i el sector va fent progressos en la consecució d’uns viatges amb baixes emissions, es preveu que les emissions de carboni per passatger-quilòmetre aniran en descens en la propera dècada. En aquest context, l’OMT fa una crida a una major cooperació entre els sectors del transport i del turisme perquè l’activitat turística es transformi realment i participi en l’acció climàtica.

Presentat en un esdeveniment oficial durant la Cimera sobre el Clima de les Nacions Unides (OP25) celebrada a Madrid, l’informe “Transport Related CO2 Emissions of the Tourism Sector”

(les emissions de CO2 de el sector turístic corresponents al transport presenta les emissions produïdes pels diferents modes de transport turístic. Ja que tant el nombre de turistes internacionals com el de turistes interns segueix en augment, es presenta al costat de aquestes dades el creixement previst de les emissions per al 2030 i es compara amb l’ambició actual de descarbonització del transport.

En la presentació del informe, el director executiu de l’OMT, Manuel Butler, va afirmar: “Aquest ampli estudi analitza l’impacte ambiental dels diferent s modes de transport en el marc del turisme. Ara correspon al sector turístic, i especialment als responsables públics en matèria de turisme, utilitzar amb eficiència les dades i garantir que el sector tingui un paper protagonista en els plans per afrontar l’emergència climàtica”.

Ovais Sarmad, secretari executiu adjunt de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), va destacar de les necessitat d’incrementar els esforços amb vista al que anomenem un “escenari altament ambiciós” “Tot i que el turisme s’esmenta en nombroses contribucions determinades a nivell nacional com una gran preocupació, encara no s’ha fet prou. El sector ha de fer més, però els Governs d’alinear les seves politiques perquè, a nivell internacional, puguem treballar de manera col·lectiva per elevar l’ambició. El programa de turisme sostenible “Un planeta” és un mecanisme vital que ja està en marxa i que aspira a promoure el turisme sostenible a tot el món”.

Entre les conclusions del estudi, es destaquen:

  • En l’actual escenari d’ambicions, les emissions de CO2 de el sector turístic corresponents al transport podrien augmentar, segons les previsions, de 1.597 milions de tones a 998.000 de tones entre 2016 i 2030, el que representa un increment del 25%
  • Durant el mateix període, s’espera que les arribades internacionals i internes passin de 20.000 milions a 37.000 milions, impulsades principalment per les arribades del turisme intern (que passaran de 18.800 milions a 35.600 milions), seguides de les arribades internacionals (que augmentaran de 1.200 milions a 1.800 milions.
  • Les emissions del sector turístic corresponents al transport representa el 5% del total de les emissions antropogèniques en 2016 i augmentaran fins a constituir el 5,3% el 2030.
  • En conjunt, les emissions del sector turístic corresponents al transport va representar el 22% del total de les emissions del transport en 2016 i seguiran pràcticament igual a 2030 (21%).

 

PASSAR A UN “ESCENARI ALTAMENT AMBICIÓS”

Les emissions de CO2 de el sector turístic corresponents al transport segueixen sent un desafiament important i exigeixen que el turisme i el transport treballin junts per refermar el seu compromís d’accelerar el procés de descarbonització l’execució d’un escenari altament ambiciós.

A més, el sector turístic ha de determinar el seu propi escenari d’ambició elevada, complementant els esforços de el sector del transport. En aquest sentit, el turisme ha d’avançar perquè aquest creixement es dissocií significativament de les emissions, per tal de créixer respectant els objectius climàtics internacionals.

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 25