Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització de la industria manufacturera en el marc del PERTE de Descarbonització Industrial