L’ARC aprova ajuts de 692.000€ per promoure l’emprenedoria verda a diversos països del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient

Aquests ajuts, que es financen amb fons europeus, s’emmarquen dins del programa SwitchMed II per impulsar economies productives i circulars en aquests països

Més informació:
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/400024/l-arc-aprova-ajuts-de-692-000-per-promoure-l-emprenedoria-verda-a-diversos-paisos-del-nord-d-africa-i-el-proxim-orient