Jornada: Per una indústria tèxtil més sostenible. Casos pràctics cap a l’economia circular

GRATUÏT
Dijous
, 28 de maig del 2020
De 10.30 h a 12.00 h

Les indústries tèxtils i en especials les indústries de teixit tècnic, estan fent un esforç considerable durant l’actual crisi per abastir de materials per l’elaboració de peces de protecció. Alhora, també estan involucrades en un procés de revisió dels seus processos i materials per tals de fer-los més sostenibles i segurs.

En aquesta segona edició, aquest cop virtual, s’amplia l’enfocament amb casos pràctics enfocats cap a l’economia circular del sector dels tèxtils tècnics liderats per empreses catalanes, així com la presentació de les diferents actuacions del clúster AEI Tèxtils i d’ACCIÓ. Coneixerem aquesta estratègia que es vincula directament amb les directrius de la Unió Europea que proposen una sortida de la crisi de la Covid-19 més verda i sostenible. El sector tèxtil és un dels sectors prioritaris en el Green Deal de la Unió Europea.

“Per una indústria tèxtil més sostenible” és una sèrie de jornades pràctiques i interactives co-organitzades per l’AEI Tèxtils, el Clúster Català dels tèxtils tècnics, juntament amb ACCIÓ.

  • Presentar les diferents iniciatives enfocades a millorar la sostenibilitat del sector i cap a l’economia circular
  • Presentar diversos casos pràctics per facilitar l’economia circular a la indústria dels tèxtils tècnics
  • Conèixer les estratègies per a les indústries tèxtils per fer front a la sortida de la crisi d’una manera més verda i sostenible.

Una empresa del sector dels tèxtils tècnics, moble/llar i químic, un clúster, una associació o un centre de recerca.

Descarrega el programa

Enllaç a la web ACCIÓ – Agència per la competitivitat de l’Empresa