IDAE: Programa d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica

IDAE: Programa d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

Línia d’ajuts de 49 milions d’euros per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa pel sector industrial regulat per les bases publicades al Real Decret 263/2019, de 12 d’abril.

El principal objectiu és que Catalunya assoleixi el 2050 una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica. Objectius fixats en l’horitzó 2030 desglossats en:

  • Que un 32% del consum brut d’energia final sigui d’energia d’origen renovable,
  • Aconseguir un 32,5 % de millora en eficiència energètica en comparació amb les projeccions de futur del consum d’energia.
  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 40% en relació a les emissions de l’any 1990.

Fins el 31 de desembre de 2020 hi ha temps perquè el sector industrial presenti els seus projectes que han de fomentar la descarbonització de tots els sectors consumidors i amb especial rellevància, l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l’aprofitament d’energies tèrmiques de l’entorn i l’increment de productivitat amb el mateix consum energètic

El fons estan gestionats per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional; i a Catalunya son gestionats per l’ICAEN.

Els beneficiaris de les subvencions són pimes i grans empreses del sector industrial. També ho són les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades.

 

Més informació:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/