ES CONSTATA UN PROGRÉS EN LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ PER PLÀSTICS

La Fundació Ellen MacArthur i el Programa de les Naciones Unides per al Medi Ambient publiquen el primer informe anual de progrés del Compromís Global de la Nova Economia del Plàstic(en anglès, New Plastics Economy Global Commitment). Segons l’informe, les empreses estableixen accions per reduir els envasos de plàstic problemàtics i augmentar l’ús de plàstic reciclat en els envasos i embalatges. Unilever, Mars, Incorporated i PepsiCo anuncien reduccions significatives en l’ús de plàstics verge per 2025.

Un nou informe publicat per la Fundació Ellen MacArthur, en col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient(PNUMA), mostra una millora positiva en eles esforços realitzats arreu del món per prevenir la contaminació plàstica. Aquest nou informe anual es publica 12 mesos després del llançament del Compromís Global de la Nova Economia del plàstic, el qual proporciona una visió cap a l’economia cirular en el sector del plàstic.

Llançat a l’octubre de 2018, el Compromís Global ara té més de 400 organitzacions compromeses amb l’eliminació d’envasos i embalatges de plàstic, “problemàtics innecessaris”, portant a terme innovacions perqué tots els envasos de plàstic siguin 100% reutilitzables, reciclables o compostables, així com circulables de manera segura i fàcil sense aconvertir-se en residus o generar contaminació mediambiental.

L’informe té com a objectiu proporcionar un nivell de transparència sense precedents pel que fa a la manera en què prop de 200 empreses i governs han procedit a canviar la seva producció i ús de plàstic. Segons l’informe, “el progrés és prometedor”.

“A tot el món, la ciutadania ha fet una crida als governs i ha la indústria del plàstic perquè prenguin mesures per aturar la contaminació per aquest residu material. Els principals governs i les empreses més importants han donat un pas a l’enfront del signat el Compromís Global i ara podem percebre un progrés prometedor. Això inclou compromisos importants per reduir l’ús de plàstic verge, la introducció de projectes pillot de reutilització i una demanda sense importants  per reduir l’ús de plàstic verge, la introducció de projectes pilot de reutilització i una demanda sense precedents de plàstic reciclat en envasos”, va dir Sander Defruyt, líder de New Plastics Economy a la fundació Ellen MacArthur. “Però hi ha un llarg camí per recórrer i és crucial que aquestes esforços s’accelerin i s’enfilin, i que un major nombre de governs i empreses prenguin mesures per eliminar la contaminació plàstica en origen”.

Entre els casos esmentats com a exemple s’inclou el de la companyia Unilever, que ha anunciat que reduirà el seu ús de plàstic verge en els envasos en un 50 per cent; Mars, Incorporated ha assegurat que farà reduccions del 25 per cent per al 2025; i PepsiCo apunta a reduir l’ús de plàstic verge en el seu negoci de begudes en un 20 per cent per a 2025.

Alguns dels articles i materials plàstics identificats com “problemàtics” s’estan reduint i/o eliminant. Per exemple, al voltant del 70 per cent dels signants han començat a retirar les palletes d’un sol ús, bosses de transport i plàstics de negre de fum, i al voltant del 80 percent estan eliminant el PVC dels seus envasos.

Més enllà de les prohibicions, els signants, inclosos els governs com Rwanda, Regne Unit i Xile, i les ciutats de Sao Paulo i Austin, per nomenar alguns, estan implementant un conjunt divers de mesures polítiques que van des de la contractació pública i els esquemes de responsabilitat estesa del productor fins a les campanyes de sensibilització pública, mesures fiscals i incentius per a la investigació i el desenvolupament.

“Abordar la contaminació plàstica requereix un canvi fonamental de el sistema d’una economia lineal a  una economia circular per al plàstic, que és el nucli del compromís Global de la Nova Economia del Plàstic. L’informe de progrés de 2019 mostra com les principals empreses i governs estan prenent mesures d’una manera sistèmica, el que demostra el seu sentit comercial i polític. Els beneficis representen una gran oportunitat, i l’enfocament concertat no deixa excuses per no actuar”, ha declarat Inger Andersen, director executiu del PNUMA.

“Necessitem que tots els actors treballin junts en les crisis de contaminació plàstica: el Progama de MediAmbient de l’ONU crida a totes les empreses i governs rellevants a unir-se al Compromís Global per lluitar contra la contaminació plàstica com a part de el pla d’implementació” Cap a un planeta lliure de contaminació “ Andersen ha afegit.

L’anàlisi dut a terme per l’informe mostra que, de mitjana , el 60 per cent dels envasos de plàstics dels signants comercials és reutilitzable, reciclabe o compostable en l’actualitat. Mitjançant el Compromís Blobal s’han compromès a aconseguir aquest 100 per cent per al 2025.

Les empreses de béns envasats i els minoristes que han subscrit el document s’han compromès a augmentar el plàstic reciclat en envasos més de cinc punts, del 4 al 22 per cent, per 2025. La demanda total de les entitats signats de contingut reciclat en envasos per 2025 serà superior a 5 milions de tones anuals.

L’informe assenyala que si bé s’estan realitzant importants inversions per aconseguir aquest objectius, s’han de desenvolupar més programes d’inversió, innovació i transformació , s’insta a més entitats i governs a unir-se al Compromís Global per garantir que l’impacte pugi fer-se a escala.

“Abordar els residus plàstics i la seva contaminació mediambiental significa anar més enllà del reciclatge i de reduir només els envasos comunament identificats com a problemàtics. A través de la innovació, el redisseny dels productes i la cadena de subministrament, i els nosu models de negoci, les companyies poden reduir l’us d’envasos de plàstic, a el temps que s’obren a noves oportunitats econòmiques”, s’explica en el informe i en nota de premsa.

Altres exemples que se citen és el de Indorama Ventures, una empresa productora de plàstics, la qual s’ha compromès a invertir 1,5 milions de dòlars per aconseguir el seu objectiu de produir 750.000 tones de PET reciclat per any per 2025; i el Govern del Regne Unit està mobilitzant aproximadament 3.000 milions de lliures esterlines per millorar la infraestructura local de recollida i reciclatge i la innovació d’envasos a través d’iniciatives de finançament publico-privada. A més, les empreses de reciclatge que han signat el compromís global 2’han compromès a quadruplicar col.lectivament la quantitat de plàstics reciclats que produeixen per 2025.

Si bé més de 40 companyies signats estan duent a terme esquemes pilot de reutilització, actualment menys de el 2 per cent dels envasos plàstic en el grup d’entitats signants són reutilitzables, el que indica una oportunitat significativa però poc explorada, segons l’informe. L’anàlisi de la Fundació Ellen MacArthur ha demostrat que reemplaçar només el 20 per cent dels envasos de plàstic d’un sol ús amb alternatives reutilitzables ofereix una oportunitat de almenys 10 mil millions de dolars. A més, els governs signants donen suport els esquemes de reutilització de diverserses maneres, fins i tot a través de campanyes de sensibilització pública i educació, responsabilitat estesa del productor o col·laboració publicoprivada.

La Nova Economia del Plàstic publicarà el proper informe de progrés del Compromís Global a la tardor de 2020, i cada any fins 2025.