Diagnosi sobre l’economia circular als polígons industrials del Delta del Llobregat

El projecte Ecoindústria està impulsat pels ajuntaments de ViladecansGavàCastelldefelsEl Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, juntament amb la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i proporciona suport, capacitació, assessorament i acompanyament a les empreses en els seus processos de transformació cap a l’economia circularalhora que realitza actuacions de difusió i comunicació per a impulsar aquest canvi.

 

En el marc d’aquest projecte, s’ha posat en marxa una important actuació per realitzar una diagnosi exhaustiva en els polígons industrials dels ajuntaments del Delta del Llobregat en relació a l’economia circular. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal impulsar i facilitar la transició cap a un model de negoci industrial més sostenible a nivell econòmic, ambiental i social, basat en un anàlisi més precís de les realitats i necessitats de les empreses locals. Amb aquesta actuació, es pretén obtenir coneixement de valor per prendre decisions estratègiques i adaptar el projecte Ecoindústria per generar un major impacte en la regió. 

Els objectius específics d’aquesta actuació es divideixen en dos grups. En primer lloc, es realitzarà una diagnosi de la situació actual de les empreses als polígons industrials envers l’economia circular, amb l’objectiu de comprendre les seves necessitats i situació en la transició cap a models d’economia circular. A partir d’aquesta informació, es generarà un informe amb propostes d’accions o projectes que satisfacin les necessitats detectades, adaptant-se a les realitats i necessitats de les empreses locals.

Per aconseguir-ho, és imprescindible la participació activa de les empreses locals en aquest procés de diagnosi. La col·laboració de les empreses és essencial per a obtenir una visió completa i precisa de la situació actual, les oportunitats i les necessitats en relació a l’economia circular als polígons industrials del Delta del Llobregat. La seva implicació contribuirà a l’èxit d’aquesta iniciativa i a la definició de les accions més adients per a promoure la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic en aquesta àrea.

L’estudi de camp i diagnosi de la realitat del teixit industrial als polígons industrials dels cinc municipis del Delta del Llobregat serà dut a terme per l’empresa Societat Empresa, una reconeguda consultora de desenvolupament que ja ha realitzat estudis en l’àmbit de l’economia circular en altres territoris, com ara el Garraf. La seva experiència i coneixement en aquest àmbit seran clau per a realitzar una anàlisi acurada i aportar solucions adaptades a les necessitats del Delta del Llobregat.

Aquesta actuació reforça el compromís d’Ecoindústria en la promoció de l’economia circular i la sostenibilitat en el teixit empresarial del Delta del Llobregat. Mitjançant la col·laboració entre els ajuntaments, les empreses i altres actors clau, es treballarà per aconseguir una transició efectiva cap a un model de negoci industrial més sostenible, contribuint a la protecció del medi ambient i al desenvolupament econòmic i social de la zona.

Per a més informació sobre el projecte Ecoindústria contacta amb el teu Ajuntament referent.