Consulta el Baròmetre d’economia circular de l’empresa catalana 2020

Per a la seva elaboració s’ha realitzat una enquesta a un total de 184 empreses dels sectors industrial, construcció i terciari.

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Foment del Treball Nacional, PIMEC, la Càtedra d’Economia Circular del Tecnocampus Mataró-Maresme i el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya han col·laborat en l’elaboració del ‘Baròmetre d’economia circular de l’empresa catalana’ 2020. El baròmetre tenia per objectiu valorar el grau de coneixement i d’implementació de l’economia circular en el conjunt de les empreses de Catalunya.

Per a la seva elaboració s’ha realitzat una enquesta a un total de 184 empreses dels sectors industrial, construcció i terciari amb una dimensió superior a 10 persones treballadores o 1 milió d’euros de facturació en dos períodes durant l’any 2020 (febrer-març i octubre), a causa de la pandèmia de la COVID-19.  Foment del Treball Nacional i PIMEC van traslladar l’enquesta entre els seus associats, mentre que el DTES ho va fer entre les associacions empresarials i les empreses adherides a l’Observatori d’Economia Circular. El Tecnocampus Mataró-Maresme i la seva Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat han portat a terme el tractament de les dades i participat en l’anàlisi.

Els principals resultats han estat:

  • El 81% de les empreses enquestades tenen coneixement del concepte d’economia circular. No obstant, les empreses grans consideren més urgent la implementació d’actuacions en aquesta direcció que no pas les petites, i aquest aspecte va molt relacionat amb l’estratègia empresarial que tenen.
  • Pel que fa les iniciatives realitzades per part de les empreses enquestades en la implantació de l’economia circular, la majoria són actuacions relacionades amb el reciclatge, la millora de l’eficiència de l’ús dels recursos i en la seva recuperació. Per contra, les iniciatives vinculades amb la remanufactura i a la servitització es consideren més difícils d’assolir.
  • La necessitat d’uns indicadors que mesurin l’avanç cap a la circularitat i els beneficis d’aquesta és encara un repte sobre la taula.
  • Entre les empreses enquestades hi ha una forta convicció que per transitar cap a una economia circular calen inversions. Pràcticament la meitat d’aquestes iniciatives han obtingut ajuts públics per a projectes, però es detecta un marge de millora en el coneixement de les empreses sobre els ajuts disponibles.

Amb la urgència de que cal transitar cap a un model que acceleri la recuperació en base a una economia circular, climàticament neutre i justa, l’anàlisi d’aquest baròmetre és un pas clau per poder definir les polítiques facilitadores més efectives a l’hora d’impulsar aquest nou model de producció i consum per part de governs i institucions. Al mateix temps, el baròmetre aporta una reflexió sobre les possibilitats d’estratègies de canvi de model de negoci, de l’organització empresarial i del producte que ofereix l’economia circular.

Més informació:
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20210503-barometre-economia-circular