CAP A LA NEUTRALITAT CLIMÀTICA

La UE necessitarà actualitzar el seu objectiu climàtic a llarg termini en 2020. El Parlament vol aconseguir la neutralitat de carboni en 2050.

El parlament Europeu votarà en la sessió plenària, del 25 dal 28 de novembre, una resolució en la qual instarà la UE  a fixar-se com a objectiu assolir la neutralitat de carboni en 2050, en virtut de l’acord climàtic de París. La votació tindrà lloc abans de la cimera sobre el clima que l’ONU celebrarà a Madrid, del 2 al 13 de desembre.

L’acord de París té com a objectiu limitar l’escalfament global per sota dels 2º C i realitzar esforços per limitar-lo a 1,5ºC a fi d’evitar conseqüències castastròfiques de el canvi climàtic. Ha estat signat per 194 països i la Unió Europea. Tots els països de la UE són signataris individuals de l’acord, però coordinen les seves posicions i estableixen objedtius comuns de reducció d’emissions a nivell comunitari.

Per assolir l’objectiu de l’acord de París, els països han d’establir objectius per als seus esforços climàtics cada cinc anys i augmentar el nivell d’ambició gradualment. La propera actualització d’objectius s’espera per a finals del 2020.

Objectius climàtics de la UE.

La UE va ser la primera gran economia en presentar el seu objectiu de reducció d’emissions en virtut de l’acord de París. L’objectiu actual de la UE és reduir les seves emissions de diòxid de carboni (CO2) en un 40% per al 2030, en comparació amb el nivell de 1990. No obstant això, cada vegada hi ha més pressió per augmentar el nivell d’ambició.

Segons un informe de 2018 de el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC)    , les emissions haurien assolir un nivell net igual a zero per al 2050, si es vol assolir l’objectiu del  1,5ºC.

Les protestes juvenils mundials i les vagues escolars perl clima iniciades per l’activista sueca Greta Thunberg, i una enquesta especial de l’Eurobaròmetre de 2019 mostren que els europeus estan disposats a ajustar els objectius climàtics.

Els líders de la UE debatran sobre el canvi climàtic i els objectius climàtics allarg termini de la Unió en la seva cimera de desembre, i s’espera que la UE presenti la seva estratègia climàtica actualitzada a l’ONU a principis de 2020.

SUPORT DELS CIUTADANS A L’ACCIÓ PEL CLIMA

Aquest any un sondeig de l’Eurobaròmetre, realitzat per la Comissió Europea, indicava que als europeus els preocupa molt el canvi climàtic i estan a favor de prendre messures en tota la UE per fer-hi front. Els principals resusltats van ser els següentes:

  • El 93% dels ciutadans de la UE considera que el canvi climàtic és un problema greu i el 79%, que és molt greu.
  • El 92% dels enquestats creu que és important que el govern del seu país fixi objectius ambiciosos per augmentar la quantitat d’energia renovable utilitzada, i el 89% considera que els governs haurien de donar-suport per millorar l’eficiència energètica d’aquí a 2030.
  • El 84% creu que s’ha de presentar més suport financer públic a la transició cap a les energies netes, fins i tot encara que aixó suposi reduir les subvencions als combustibles fosils.
  • El 92% dels enquestats (i més de vuit de cada deu en cada Estat membre) estan d’acord en què les emissions de gasos d’efecte hivernacle han de reduir-se al mínim i compensar el mateix tems les emissions restants, a fi que l’economia de la UE sigui climàticament neutra d’aquí al 2050.