Beneficis de l’economia circular per a l’empresa

L’economia circular no només és més respectuosa amb el medi ambient, sinó que és un motor per a la innovació i suposa una oportunitat econòmica per a les empreses:

  • Augment de la productivitat dels recursos.
  • Estalvi de costos.
  • Nous models de relació amb proveïdors i clients.
  • Diferenciació de la competència.
  • Afegeix valor a la marca.
  • Accés a nous mercats.
  • Sumar-se a la innovació sostenible.

El fet de repensar el cicle de vida dels productes des d’una perspectiva circular obre un ventall de nous models de negoci rendibles en termes econòmics per a l’empresa. Per fer possible aquestes oportunitats, la innovació en materials, en producte, en processos i en organització, és essencial. De fet, la major sensibilitat cap als temes ambientals i una consciència creixent de l’escassetat de recursos fa que els consumidors apreciïn cada vegada més el valor diferencial de les empreses i productes sostenibles.

Font: Acció, Agència per a la competitivitat de l’empresa