Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

Segona convocatòria del programa gestionada per ICAEN: Línia d’ajuts de 35 milions d’euros per a actuacions d’eficiència energètica en PYME i gran empresa per al sector industrial regulat pel Reial Decret 440/2021, de 22 de juny, que modifiquen les bases reguladores publicades en el Reial Decret 263/2019, de 12 d’abril.

El principal objectiu és que Catalunya assoleixi el 2050 una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica. Objectius fixats en l’horitzó 2030 desglossats en:

  • Que un 32% del consum brut d’energia final sigui d’energia d’origen renovable,
  • Aconseguir un 32,5 % de millora en eficiència energètica en comparació amb les projeccions de futur del consum d’energia.
  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 40% en relació a les emissions de l’any 1990.

El sector industrial amb els projectes subvencionats esta fomentant la descarbonització de tots els sectors consumidors i amb especial rellevància, l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l’aprofitament d’energies tèrmiques de l’entorn i l’increment de productivitat amb el mateix consum energètic

El Fons Nacional d’Eficiència Energètica és gestionat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional; i a Catalunya són gestionats per l’ICAEN.

Els beneficiaris de les subvencions són pimes i grans empreses del sector industrial, i empreses tractadores de residus. També ho són les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades.

 

Mées informació en aquest enllaç