10.000 MILIONS D’EUROS PER A DONAR SUPORT A L’ECONOMIA CIRCULAR A LA UE

Els majors bancs i institucions nacionals de foment de la UE i el Banc Europeu d’inversions llacen una iniciativa de 10.000 milions d’Euros per accelerar la transició cap a una economia sostenible i circular.

El 18 de juliol, cinc institucions i bancs nacionals de foment europeus i el Banc Europeu d’inversions (BEI) han llançat, a Luxemburg, la iniciativa conjunta per a l’Economia Circular per donar suport al desenvolupament i l’aplicació de projectes i programes d’economia circular en la Unió Europea (UE). Aquesta emblemàtica associació destinarà un mínim de 10.000 milions d’euros en inversions durant els propers cinc anys(2019-2023). L’objectiu és evitar i eliminar els residus, augmentar l’eficiència en l’ús dels recursos i fomentar la innovació mitjançant la promoció de la circularitat en tots els sectors de l’economia.

Els cinc bancs i institucions nacionals de foment són:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK-Polònia)
  • Groupe Caisse de Dépots (CDC-França) que inclou Bpifrance
  • Cassa Depòsit i préstecs (CDP-Itàlia)
  • Institut de Crèdit Oficial (ICO-Espanya)
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Alemanya)

Les sis institucions associades combinaran els seus coneixements, experiència i capacitat financera per proporcionar un millor suport a l’execució de projectes circulars viables i enfocaments de programes. La iniciativa conjunta per a l’economia circular (ICEC) destinarà préstecs, inversions de capital o garanties  a projectes admissibles i desenvoluparà estructures de finançament innovadores per a les infraestructures públiques i privades, municipis i empreses privades de diferent grandària així com per a projectes de recerca innovació. La ICEC es basa en les iniciatives en curs dirigides per la comissió Europea per impulsar el coneixement a través de grups de treball especialitzats i desenvolupar plans de finançament.

Aquesta iniciativa conjunta es centrarà especialment en les inversions en els estats membres de la UE que contribuiran a accelerar la transició cap a una economia circular. Es centrarà en totes les etapes de la cadena de valor i en el cicle de vida dels productes i serveis:

  • Disseny i producció circular: aplicar estratègies de “reducció i reciclatge” per eliminar residus en origen a partir del seu disseny i aans de la seva comercialització.
  • Ús circular i prolongació de la vida útil: permetre la reutilització, reparació, reconversió, recondicionament o refabricació de productes en la fase d’ús.
  • Recuperació de valor circular: recuperar materials i altres recursos a partir de residus, a través de la recuperació de la calor residual i /o la reutilització d’aigües residuals tractades.
  • Suport circular: facilitar estratègies circulars en totes les fases del cicle de vida, per exemple amb el desplegament de tecnologies TIC clau, digitalització i serveis de suport a models de negoci circulars i cadenes de valor circulars.

“Combatre l’escalfament global i les crisis ambientals constitueix el desafiament més urgent del nostre temps. Enfortir l’economia circular és una de les eines més poderoses amb les que comptem: no només ajudarà a assolir els objectius de l’Acord de Paris, sinó que també aportarà enormes beneficis a l’economia i la societat. Amb la iniciativa conjunta per a l’economia circular, estem ampliant els nostres objectius i unint esforços per aturar la marea de residus”. Ha declarat Werner Hoyer, president del BEI.

Per la seva banda, el president de l’ICO. José Carlos Garcia de Quevedo, ha comentat que “L’ICO té per objecte promoure el creixement econòmic inclusiu i la transició cap a un desenvolupament més sostenible. El suport a alternatives com l’economia circular encaixa perfectament amb els Objectius de desenvolupament sostenible i les polítiques públiques abordades internacionalment en l’Agenda espanyola per al Canvi. Donada la nostra condició de bancs públics de foment, tenim una clara responsabilitat de lideratge en aquest àmbit i un gran compromís per millorar la col.laboració entre les institucions europees”