AEICE, realitza una nova guia en el marc de l’Economia Circular

AEICE en col·laboració amb els seus socis RECSO i CITOPIC, al costat de CEMOSA, presenten la “Guia per a la utilització d’àrid reciclat i recomanacions per a la seva compra” en el marc de l’Economia Circular.

Guia per a la utilització d’àrid reciclat i recomanacions per a la seva compra.

Al novembre, es va presentar, a l’Agència d’Innovació i Desenvolupament Econòmic de Valladolid, la “Guia per a la utilització d’àrid reciclat i recomanacions per a la seva compra”, resultat del projecte “Ecocivil: àrids reciclats per a infraestructures sostenibles”, subvencionat per l’Ajuntament en la convocatòria 2017 d’Economia Circular.

Aquesta guia està pensada i dirigida principalment als professionals i empreses dels sectors d’infraestructures, construcció i tractament de residus, ja que, per a ells es convertirà una eina imprescindible que els permetrà transformar el model tradicional de construcció, lineal, que tenen implementat en la seva empresa, en un model més circular, el qual garanteix la sostenibilitat d’edificis i de les diferents infraestructures.

Els Residus de Construcció i Demolició

Els Residus de Construcció i Demolició o també coneguts com RCD, és a dir, els que es generen en les obres de construcció i demolició de l’àmbit de l’edificació i de l’obra civil són un dels fluxos de residus més pesats i voluminosos generats a la Unió Europea, representen aproximadament el 25% al 30% de tots els residus generats i consta de nombrosos materials, inclosos formigó, maons, guix, fusta, vidre, metalls, plàstic, dissolvents, amiant i terra excavada, molts dels quals poden reciclar.

S’ha realitzat un estudi en el qual podem obtenir tres indicadors que ens donen informació sobre la situació dels RCD a la província de Valladolid. Amb el primer

d’ells sabem que la mitjana dels últims tres anys és que el 96% dels RCD han entrat en plantes de tractament i que aquest percentatge ha augmentat fins a un 100% l’any 2017, de manera que l’objectiu per a l’any 2020 es complirà si la tendència actual no canvia.

El segon indicat, ens mostra que en els últims tres anys el reciclatge dels RCD ha augmentat un 10% per any, de manera que si seguim així en l’any 2020 es pot assolir l’objectiu establert del 70%.

Per acabar, el tercer indicador, ens parla del gran problema d’estocatge que hi ha a les plantes de tractament, ja que el material estucat és d’aproximadament 500.000 Tones, fet que suposa un seriós problema d’emmagatzematge en les plantes.

Pots descarregar la guia completa a partir del següent enllaç