Embatex Iberia

Embatex Iberia
Nom de l'empresa: Embatex Iberia
Descripció:

L’empresa Embatex i Consuprint van signar un acord de fusió de les dues empreses que va donar com a resultat Embatex Iberia. LA finalitat oferir un servei integral en el sector dels cartutxos de tinta i tòners reciclats

Telèfon: 932 53 11 96
Població: Viladecans
Adreça: C/ Agricultura 58,nave 08840 Viladecans