Tipus: Ajut
Estat: En termini
Data de finalització: 31/12/2023  
A qui s’adreça: Empreses

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha obert la convocatòria dels ajuts per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia. Aquests ajuts tenen per objectiu el desplegament i la incorporació de les energies renovables tèrmiques als sectors de l’economia, incloent el sector residencial, i al sector públic.

Els ajuts s’emmarquen en el Component 7 “Desplegament i integració de les energies renovables” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

S’estableixen dos programes d’incentius diferents amb les següents actuacions subvencionables:

Aquestes actuacions hauran de complir els requisits específics que s’estableixen a l’Annex I de les Bases Reguladores.

Donat el caràcter innovador d’aquests programes d’incentius únicament s’admetran com a subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud en el cas del Programa d’incentius 1 o al dia 23 de desembre de l’any 2021 en el cas del Programa d’incentius 2.

Beneficiaris

Dins del Programa d’incentius 1, seran destinataris últims d’aquests ajuts els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

En el marc del Programa d’incentius 2, seran destinataris últims d’aquests ajuts els següents subjectes, sempre que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

Quantia

El pressupost total inicial d’aquests ajuts a nivell estatal és de 150.000.000 euros. A Catalunya li corresponen 26.494.132 euros distribuïts de la següent manera:

La quantia dels ajuts s’estableix a l’Annex III de les Bases Reguladores per a cada programa d’incentius i tipologia d’actuació subvencionable. L’import de l’ajut a atorgar serà la suma de l’Ajut Base i l’Ajut Addicional. Per al Programa d’incentius 1, dirigit a empreses, l’ajut base màxim serà del 35% del cost subvencionable en el cas de les grans empreses, del 40% en el cas de les mitjanes empreses i del 45% per a les petites.

Pel que fa a l’ajut addicional, si les actuacions es duen a terme en municipis de Repte Demogràfic, el percentatge d’ajut aplicable sobre el cost subvencionable s’incrementarà en cinc punts percentuals. Són considerats municipis de Repte Demogràfic els municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els que totes les entitats singulars de població tinguin menys de 5.000 habitants.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 9 hores del 2 d’agost de 2022 i finalitzarà quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

Bases Reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Notícia

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T’agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l’Oficina Next Generation EU d’ACCIÓ.

Referència legalDOGC núm. 8721 del 01-08-2022

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code