Les cobertes vegetals són aliades indiscutibles en la construcción sostenible. Aquest tipus de sistema verd suposa un eleent diferenciador per a projectes de Bioconstrucció, que fusiona l’estètica amb l’aprofitament dels recursos del planeta

Una coberta vegetal té importants avantatges i és un element constructiu diferenciador en projectes de Bioconstrucció Urbana.

Les cobertes vegetals són construccions situades a la part superior dels edificis (Feulades,terrats , terrases) que están revestides amb vegetació d’algun tipus, ja siguin plantes, arbres….A vegades, els professionals de la construcción sostenible, i el públic en general, es refereixen a elles com terrats verds, cobertes verdes o fins i tot sostres verds, simplement.

Hi ha diferents tipus de coberta vegetal. Poden ser extensives, de sol o d’ombra, planes o inclinades….En aquest últim cas, el sistema d’instal·lació de la coberta verda será determinant, ja que , al igual que succeeix amb la jardinería vertical, l’afluència d’aigua en superficies que no són totalment planes s’ha de preveure i controlar-se de manera especial perquè el projecte sigui sostenible.

Respecte pel medi ambient.

Les plantes en les teulades pròpies de les cobertes verdes netegen l’aire que respirem, filtrant metalls pesats i generant oxigen. També són una forma de protegir la Biodiversitat, reduir la temperatura de les ciutats i l’efecte d’illa de calor urbana, i recollir i reutilitzar l’aigua de pluja.

 

PRINCIPALS AVANTATGES D’UNA COBERTA VEGETAL PER A L’ENTORN

Una de les més importants raons de ser de les cobertes vegetals és que tenen molts avantatges per al medi ambient, a més de servir com a element diferenciador en projectes de Biocontsrucció urbana.

Amb els terrats verds s’aconsegueix que superficies fins ara desaprofitades, com terrasses o cobertes, ajudin a millorar els nivells de contaminació, malbaratament de recursos energètics i emissions de diòxid de carboni.

El sector de la construcción és un dels més contaminants, ja que s’estima que és responsable, a nivel mundial, de al voltant d’un terç la despesa d’aigua i energía, i també d’un terç de les emissions de gasos contaminants, que inclouen negativament en la capa d’ozó.

Les cobertes vegetals són una gran eina perquè les constuccions deixin de ser part de el problema i formin part de la solución:

Millora del benestar.

Les persones que viuen en edificis amb cobertes vegetals reben l’impacte posistiu d’estar envoltant de vegetació: menys soroll en el dia a dia un ambient més fresc, més viu i més atractiu. Això incrementa notablement el valor dels edificis i els projectes amb una coberta verda.

 

LA IMPORTANCIA DE LES COBERTES VERES

Ningú dubta que les cobertes verdes están destinades a estendre en la seva aplicación i que el seu ús será cada vegada més important per als professionals de la construcción.

Son moltes les ciutats que aposten per aquest tipus de cobertes vegetals per millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Barcelona és un clar exemple, amb les seves iniciatives “Pla del Verd i la biodiversistat de Barcelona 2020” i “Programa d’impuls a la infraestructura Verda Urbana”, per les quals ha procedit a la instal·lació de cobertes vegetals en més d’una desena d’edificis.

Al igual que els jardins verticals, les cobertes vegetals responen a tota una filosofía de preservació de l’entorn dins de el sector de l’arquitectura sostenible. Un esforç per integrar la vegetació a les zones urbanes i revertir els preocupants efectes del canvi climàtic, la reduccció de la capa d’ozó i l’augment de la temperatura global.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code