Segons un informe publicat aquesta setmana per l’Agència Europea de MediAmbient (AEMA), el consum de roba, calçat i tèxtils per a la llar de la Unió Europea(UE)suposa anualment al voltant de 1,3 tones de matèries primeres i més de 100 metres cúbics d’aigua per persona. Es necessita un canvi a gran escala cap a l’economia circular en la producció i consum de tèxtils per reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’ús de recursos i les pressions sobre la natura.

Tèxtils in Europe’s circular economy, publicat per l’AEMA, presenta l’evidència més crecent sobre els impactes ambientals i climàtics del consum de productes tèxtils que van des de roba i calçat fins catifes i mobles a la UE. La informació publicada es basa en un informe tècnic de l’European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy(ETC/WMGE) de l’AEMA.

Segons l’estudi de l’AEMA, la producció i el maneig de roba, calçat i tèxtils per a la llar que es van vendre a la UE el 2017 van usar aproximadament 1.3 tones de matèries prieres verges i 104 cúbics d’aigua per persona de la UE. Al voltant del 85% d’aquests materials i el 92% del’aigua es van utilitzar en altres regions del món.

Per al consum d’aigua i l’ús de matèries primeres verges, la roba, el calçat i els tèxtils per a la llar representen la quarta categoria de consum més alta a la UE, després d’aliments, habitatge i transport. El mateix grup de productes causa la segona major pressió sobre l’ús de la terra (després dels aliments), així com una quantitat considerable de contaminació química i de l’aigua, incloses les microfibres de plàstic alliberades a través del rentat, i també diversos impactes socials negatius.

L’informe de l’AEMA també mostra que la producció de roba, calçat i tèxtils per a la llar per als europeus va causar aproximadament 654kg d’emissions equivalents de CO2 per càpita de la UE, el que converteix els tèxtils en la cinquena font més gran de emissions de CO2 vinculades al consum privat. Al voltant de les tres quartes parts d’aquestes emissions van tenir lloc fora de la UE.

Les polítiques i principis de l’economia circular, com l’ecodisseny i la reutilització, tenen el potencial de mitigar els impactes ambientals i climàtics de la producció i el consim de tèxtils, indica l’informe de l’AEMA. Les polítiques actuals de la UE obliguen els Estats membres a la recollida separada de tèxtils per a 2025 i al fet que garanteixin que els residus recollits per separat no siguin incinerats ni dipositats en abocadors.

Segons l’AEMA, els models comercials circulars en l’àmbit del tèxtil, com l’arrendament, l’intercanvi i la devolució i revenda, s’han d’ampliar amb el suport de politiques que abordin materials i disseny, producció i distribució, ús i reutilització, recollida i reciclatge. Això pot incloure polítiques de producció i productes sostenibles, disseny ecològic i estàndards de durabilitat, contractació pública i ecològica, materials segurs i sostenibles, prevenció de residus i responsabilitat ampliada de productor, i etiquetatge i estàndards.

Més informació aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code