LOADING CLOSE

Què és l’Economia Circular?

L’economia circular es basa en millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu.

Regenerar

Redissenyar productes o processos per invertir la tendència d’esgotament de recursos i empobriment d’ecosistemes.

Compartir

Maximitzar l’ús compartint productes, reutilitzant-los o allargant la seva vida útil: manteniment, disseny i actualització.

Optimitzar

Augmentar l’eficiència en energia i material dels processos. MInimitzar residus. Big data, automatització, IoT, control i conducció remota.

Cicles

Mantenir materials i productes en cicles de recuperació/reutilització, refabricar productes o components i reciclar el màxim de materials

Virtualitzar

Desmaterialitzar i reduir el consum de recursos proveint l’ús digitalment, Directament (per exemple llibres o música) o indirectament digitalitzant processos o serveis.

Intercanviar

Substituir recursos materials, energètics, etc. per alternatives renovables i per solucions innovadores menys intensives en consum

Apunta-t'hi

Qui és qui al projecte?

 El protagonisme del programa l’assumeixen les empreses que participen activament, elles són les que apliquen aquesta manera nova d’entendre l’activitat econòmica lligada a criteris de sostenibilitat.

Qui som nosaltres?

 

 Les administracions públiques que participen en el projecte (Ajuntaments de Viladecans, de Gavà, del Prat de Llobregat i de Sant Boi, i la Diputació de Barcelona) actuen com agent difusor del canvi cap a una economia eficient en l’ús de recursos, que permeti incrementar la competitivitat i generi creixement i ocupació a les empreses.

Els serveis que oferim

Assessorament

T’ajudem a detectar les oportunitats que té la teva empresa dins la comunitat empresarial del nostre territori.

Acompanyament

T’acompanyem en el desenvolupament de projectes sostenibles i et posem en contacte amb altres empreses i institucions que els puguin potenciar

Finançament públic

Busquem instruments financers d’ajuda i suport al teu projecte sostenible, de manera que rebi l’impuls necessari.

Comunitat

Et facilitem la búsqueda de sinergies amb una comunitat empresarial compromesa amb la sostenibilidad, i amb experiències i projectes que poden ser font de noves oportunitats.

Apunta't-hi

Opinions

Donem pas a testimonis de persones i empreses que han participat, juntament amb les administracions públiques, en programes sobre sostenibilitat i economia circular.

Apunta’t-hi

Nom (*)

Empresa

Email (*)

Municipi (*)

Missatge