INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

T'expliquem el projecte d'Ecoindústria

Assessoraments Individualitzats

Servei d’assessorament i acompanyament gratuït a les empreses del territori per treballar de forma individual: l’anàlisi, la detecció, l’acompanyament i la concreció d’un pla d’actuació que definirà el full de ruta a seguir per la implementació de nous projectes i processos empresarials, basats en models d’economia circular.

Aquest acompanyament consistirà en un mínim de 13 hores de tutorització per empresa, distribuïdes en 4 sessions de treball més una reunió inicial d’una hora de durada. 

Què és l’Economia Circular?

L’economia circular es basa en millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu.

REGENERAR

Redissenyar productes o processos per invertir la tendència d’esgotament de recursos i empobriment d’ecosistemes.

cOMPARTIR

Maximitzar l’ús compartint productes, reutilitzant-los o allargant la seva vida útil: manteniment, disseny i actualització.

OPTIMITZAR

Augmentar l’eficiència en energia i material dels processos. MInimitzar residus. Big data, automatització, IoT, control i conducció remota.

CICLES

Mantenir materials i productes en cicles de recuperació / reutilització, refabricar productes o components i reciclar el màxim de materials.

Virtualitzar

Desmaterialitzar i reduir el consum de recursos proveint l’ús digitalment, Directament (per exemple llibres o música) o indirectament digitalitzant processos o serveis.

Intercanviar

Substituir recursos materials, energètics, etc. per alternatives renovables i per solucions innovadores menys intensives en consum.

Qui forma part del projecte?

 Les administracions públiques que participen en el projecte (Ajuntaments de Viladecans, de Gavà, de Castelldefels, del Prat de Llobregat i de Sant Boi, i la Diputació de Barcelona) actuen com agent difusor del canvi cap a una economia eficient en l’ús de recursos, que permeti incrementar la competitivitat i generi creixement i ocupació a les empreses.

El protagonisme del programa l’assumeixen les empreses que participen activament, elles són les que apliquen aquesta manera nova d’entendre l’activitat econòmica lligada a criteris de sostenibilitat.

Els serveis que oferim

Sensibilització

Jornades de sensibilització en l’àmbit de l’economia circular, un espai per estar al dia de les últimes novetats en aquest àmbit i per crear xarxa i comunitat.

Formació

Tallers de capacitació en economia circular adreçats a les empreses del territori.

Assessorament

Servei d’assessorament i acompanyament gratuït a les empreses del territori per desenvolupar el seu full de ruta en economia circular.

Indústria col·laborativa i sostenible

Notícies

Opinions