Què és l’Economia Circular?

L’economia circular es basa en millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu.

REGENERAR

Redissenyar productes o processos per invertir la tendència d’esgotament de recursos i empobriment d’ecosistemes.

cOMPARTIR

Maximitzar l’ús compartint productes, reutilitzant-los o allargant la seva vida útil: manteniment, disseny i actualització.

OPTIMITZAR

Augmentar l’eficiència en energia i material dels processos. MInimitzar residus. Big data, automatització, IoT, control i conducció remota.

CICLES

Mantenir materials i productes en cicles de recuperació / reutilització, refabricar productes o components i reciclar el màxim de materials.

Virtualitzar

Desmaterialitzar i reduir el consum de recursos proveint l’ús digitalment, Directament (per exemple llibres o música) o indirectament digitalitzant processos o serveis.

Intercanviar

Substituir recursos materials, energètics, etc. per alternatives renovables i per solucions innovadores menys intensives en consum.

Qui forma part del projecte?

 Les administracions públiques que participen en el projecte (Ajuntaments de Viladecans, de Gavà, del Prat de Llobregat i de Sant Boi, i la Diputació de Barcelona) actuen com agent difusor del canvi cap a una economia eficient en l’ús de recursos, que permeti incrementar la competitivitat i generi creixement i ocupació a les empreses.

El protagonisme del programa l’assumeixen les empreses que participen activament, elles són les que apliquen aquesta manera nova d’entendre l’activitat econòmica lligada a criteris de sostenibilitat.

Els serveis que oferim

Assessorament

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Acompanyament

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Finançament públic

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Comunitat

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sensibilització

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Formació

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Subscriu-te a la newsletter

Notícies

Opinions