INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

INDÚSTRIA COL·LABORATIVA

I SOSTENIBLE

Què és l’Economia Circular?

L’economia circular es basa en millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu.

REGENERAR

Redissenyar productes o processos per invertir la tendència d’esgotament de recursos i empobriment d’ecosistemes.

cOMPARTIR

Maximitzar l’ús compartint productes, reutilitzant-los o allargant la seva vida útil: manteniment, disseny i actualització.

OPTIMITZAR

Augmentar l’eficiència en energia i material dels processos. MInimitzar residus. Big data, automatització, IoT, control i conducció remota.

CICLES

Mantenir materials i productes en cicles de recuperació / reutilització, refabricar productes o components i reciclar el màxim de materials.

Virtualitzar

Desmaterialitzar i reduir el consum de recursos proveint l’ús digitalment, Directament (per exemple llibres o música) o indirectament digitalitzant processos o serveis.

Intercanviar

Substituir recursos materials, energètics, etc. per alternatives renovables i per solucions innovadores menys intensives en consum.

Qui forma part del projecte?

 Les administracions públiques que participen en el projecte (Ajuntaments de Viladecans, de Gavà, del Prat de Llobregat i de Sant Boi, i la Diputació de Barcelona) actuen com agent difusor del canvi cap a una economia eficient en l’ús de recursos, que permeti incrementar la competitivitat i generi creixement i ocupació a les empreses.

El protagonisme del programa l’assumeixen les empreses que participen activament, elles són les que apliquen aquesta manera nova d’entendre l’activitat econòmica lligada a criteris de sostenibilitat.

Els serveis que oferim

Sensibilització

Jornades de sensibilització en l’àmbit de l’economia circular, un espai per estar al dia de les últimes novetats en aquest àmbit i per crear xarxa i comunitat.

Formació

Tallers de capacitació en economia circular adreçats a les empreses del territori.

Assessorament

Servei d’assessorament i acompanyament gratuït a les empreses del territori per desenvolupar el seu full de ruta en economia circular.

Indústria col·laborativa i sostenible

Notícies

Opinions