Informació del projecte

El col·legi Sant Gabriel de Viladecans ha iniciat un projecte d’aprofitament de les ampolles de PET que consumeixen els alumnes, per convertir-les en filament d’impressores 3D.

El procés consisteix en triturar el plàstic PET de les ampolles per compactar-lo i convertir-lo en filament per a impressores 3D. En aquest pas, l’empresa de Viladecans Thingibox, dedicada a la venda de productes per impressores 3D, ha validat positivament aquest filament per fer-ho servir a les seves impressores.

D’aquesta manera, al col·legi se li retorna el plàstic en un format que aprofita per fer diversos objectes útils per als alumnes (peces de cotxes, etc.).

Un projecte d’economia circular que cobreix els 3 factors que caracteritzen les empreses sostenibles actuals: l’económic (el filament del plàstic PET es retorna al mercat), medioambiental (no s’utilitza plàstic verge) y social (els alumnes participant en tot el procés, aprenen com el plàstic de les seves ampolles té un valor econòmic i una utilitat).

Detalls del projecte
  • Data:  7  de juny de 2017
  • Empresa:  Escola Gabrielistes
  • Activitat: Ensenyament
  • Web:  www.viladecans.gabrielistas.org/